linie i katy 1.png
kropki.png
linie i katy 2.png

PIERWSZA

POMOC

pierwsza pomoc 1.png

W KONTAKCIE
ZE SKÓRĄ

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry przemyć dużą ilością wody.

pierwsza pomoc 3.png

W PRZYPADKU
SPOŻYCIA

Nie wywoływać wymiotów. Nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej.

pierwsza pomoc 2.png

PO NARAŻENIU DROGĄ ODDECHOWĄ

W przypadku objawów zapewnić dostęp do świeżego powietrza, ciepło i spokój.

W PRZYPADKU DOSTANIA
SIĘ DO OCZU

pierwsza pomoc 4.png

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.